Adres do korespondencji:
ul. Piekarska 12
39-400 Tarnobrzeg
  tel. (0-15) 822-74-35
  fax (0-15) 822-74-35 wew. 0
  e-mail: bcj@bcj.pl

PRACOWNIA PROJEKTOWA
  tel. (0-15) 822-50-29
  fax (0-15) 822-50-29
  e-mail: pracownia@bcj.pl


więcej...

:: 2012 Kompleks sportowo - rekreacyjny Jelonek w Parczewie ::
Kompleks sportowo - rekreacyjny składający się z pływalni złożonej z dwóch niecek - pierwszej sportowej o wymiarach 25x12,5m oraz drugiej niecki rekreacyjnej o powierzchni lusta wody 84m2. W skład obiektu wchodzi także zjeżdzalnia, siłownia, sauna, kawiarnia oraz zewnętrzne boiska wielofuncyjne.:: 2011 Budowa sali sportowo - rekreacyjnej w Gminie Cmolas wraz z zapleczem sanitarnym i łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły ::
Sala sportowo - rekreacyjna o łącznej powierzchni 1395 m2 i wymiarach 38,18 x 35,45m z trybunami stałymi na 220 osób i trybunami rozkładanymi na 180 osób. Budynek o konstrukcji stalowej lekkiej i ścianach z płyt wielowarstwowych.
:: Budowa instalacji próżniowych kolektorów słonecznych 2010r. na Kryta pływalni w Cmolasie oddanej do użytku w 2000r. ::
Budowa krytej pływalni w Cmolasie (powiat kolbuszowski) z niecką o wymiarach 25,0x12,5m wraz z technologią basenową, atrakcjami wodnymi i instalacjami wewnętrznymi. Budowa instalacji próżniowych kolektorów słonecznych do przygotowania c.w.u. oraz podgrzewu wody basenowej. Całkowita powierzchnia kolektorów słonecznych wyniosła 220,5 m2, zamontowano 98 sztuk kolektorów próżniowych.:: 2010 Kompleks boisk sportowych o sztucznej nawierzchni wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w Wydrzy, gmina Grębów ::
Na nowy kompleks sportowy Orlik w Wydrzy składa się:

 • Boisko piłkarskie - o wymiarach 30 na 62 metry (pole gry 26 na 56 metrów), o nawierzchni ze sztucznej trawy, ogrodzone do wysokości 4 metrów wraz z piłkochwytem o wysokości 5 metrów
 • Boisko wielofunkcyjne - przeznaczone do piłki koszykowej i piłki siatkowej o wymiarach 19,1 na 32,1 metra, z nawierzchnią poliuretanową, ogrodzone do wysokości 4 metrów.
 • Zaplecze boiska: pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera środowiskowego, magazyn sprzętu gospodarczo-sportowego, szatnie oddzielnie dla każdej drużyny (lub z podziałem na chłopców i dziewczęta) oraz zespół sanitarny

Od stanu "zero" ...

... do otwarcia


:: 2010 "FREGATA" - Budynek usługowy zlokalizowany w Tarnobrzegu przy ul. Wiślnej ::
Wykonanie instalacji sanitarnych, a w szczególności:

 • instalacja mechaniczna nawiewno - wywiewna z odzyskiem ciepła,
 • instalacja centralnego ogrzewania wraz z kotłownią gazową,
 • instalacja wodno - kanalizacyjna, wraz z instalacją hydrantową,
 • instalacja gazowa.


:: Wielorodzinny budynek mieszkalny Tarnobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, zlokalizowany przy ulicy 11-go Listopada ::
Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Budowlane BCJ wykonało w tym obiekcie instalacje wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, instalację odociągową, ciepłej wody użytkowej, kanalizacyjną oraz kotłownię:: "Moje boisko Orlik 2012" w Tarnobrzegu przy szkole podstawowej nr 9 na osiedlu Dzików ::
Kompleks boisk sportowych o sztucznej nawierzchni wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym Zakres pełnej realizacji obiektu obejmował budowę:

 • boiska do piłki nożnej pokrytego nawierzchnią z trawy syntetycznej z ogrodzeniem po obwodzie boiska,
 • boiska do koszykówki i siatkówki z nawierzchnią syntetyczną,
 • infrastruktury podziemnej,
 • infrastruktury technicznej boisk, t.j. oświetlenie wraz z instalacją odgromową, ogrodzenie terenu wraz z bramą wjazdową i furtką wejściową.:: Aquapływalnia MOSir w Stalowej Woli ::
Modernizacja Krytej Pływalni MOSiR w Stalowej Woli obejmowała remont istniejącej niecki basenowej oraz dobudowę drugiej niecki o wymiarach 25,0x12,5m wraz z technologią uzdatniania wody basenowej, instalacją wod - kan, centralnego ogrzewania oraz wentylacją.:: Kryta pływalnia "Otylia"" w Janowie Lubelskim ::
W zakresie robót sieci i instalacji wod-kan., c.o. wentylacji, klimatyzacji, instalacji elektrycznych i technologii uzdatniania wody basenowej Projekt w 75% współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Obiekt składa się z:

 • basen rekreacyjny o wymiarach 7,12 x 7,80 m i głębokości 1,1 m dostosowany do zabiegów rehabilitacyjnych,
 • brodzik dla dzieci o wymiarach 4,5 m x 7,5 m i głębokości 0,40 m,
 • wanna hydromasażu,
 • zjeżdżalnia rurowa długości ok. 60 m z hamownią
 • widownię na 126 osób,
 • salę ćwiczeń gimnastycznych z zapleczem socjalnym,
 • zespół gastronomiczny z zapleczem,
 • segment kręgielni z dwoma torami do gry.


:: Hala produkcyjna w Machowie ::
Wykonanie dwóch hal produkcyjno-magazynowych z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną i parkingiem na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN Podstrefa Tarnobrzeg o powierzchni 6400m² i kubaturze 28800m³ - każda.
W zakresie przyłączy wody, gazu, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz instalacji wod-kan, gazu, wentylacji.


:: Hala przemysłowa Sefako w Sędziszowie ::
Wykonanie hali przemysłowej do produkcji kotłów Sefako w Sędziszowie o powierzchni 15 840 m² i kubaturze 328 000 m³.
Roboty sanitarne obejmujące wykonanie - w zakresie sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej oraz instalacji wod-kan, c.o., wentylacji i gazów technicznych a także odwodnienia w nowej hali montażowej wraz z obiektami pomocniczymi tj. budynkiem biurowym, budynkiem socjalnym, laboratorium RTG i budynkiem technicznym.
:: Modernizacja ul. Warszawskiej w Tarnobrzegu ::
Modernizacja ulicy Warszawskiej - fragment drogi wojewódzkiej nr 723 Tarnobrzeg - Sandomierz.
W zakresie modernizacji 16,9 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wraz z 12 przepompowniami i 5 separatorami w ulicach Warszawskiej, Przemysłowej, Batalionów Chłopskich, Truskawkowej, Wspólnej i Dąbie.
Przedsięwzięcie w 64% zostało dofinansowane przez Unię Europejską w ramach funduszu PHARE.:: Sieć wodociągowa w Nagnajowie ::
Modernizacja sieci wodociągowej w oś Nagnajów.
Zamówienie współfinansowane ze środków funduszu spójności.
Zadanie obejmowało wymianę ok. 2,0 km sieci wodociągowej na oś Nagnajów. Połączenie siecią wodociągową i kanalizacyjną Tarnobrzega z Nagnajowem na dł.6,5 km. wraz z dwoma przepompowniami ścieków.:: Stacja Uzdatniania wody SUW Jeziórko ::
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody SUW Jeziórko i sieci wody surowej. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności.

Roboty obejmują remont i modernizacja obiektów SUW:

 • studni zbiorczej wody surowej,
 • systemu napowietrzania wody,
 • budynku filtrów,
 • budynku uzdatniania wody,
 • budynku osadników poziomych,
 • wymiana rurociągu wody surowej o śr 500 mm i dł. 5,5 km.


:: Adaptacja budynku byłej pompowni wysokiego tłoczenia na laboratorium badania wody pitnej ::
W budynku przeprowadzono kapitalny remont budowlany, zakres prac obejmował remont dachu, poprawe konstrukcji budynku, termomodernizacja, prace wykończeniowe oraz instalacje sanitarne t.j. wentylacja mechaniczna z ogrzewaniem powietrznym, instalacje wod-kan, insatlacja chłodzenia, gazowa oraz kotłownia.


Zdjęcia przedstawiają budynek z przed, w trakcie i po realizacji
PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO - BUDOWLANE BCJ