Adres do korespondencji:
ul. Piekarska 12
39-400 Tarnobrzeg
tel. (0-15) 822-74-35
fax (0-15) 822-74-35 wewn. 0
e-mail: bcj@bcj.pl

PRACOWNIA PROJEKTOWA
tel. (0-15) 822-50-29
fax (0-15) 822-50-29
e-mail: pracownia@bcj.pl


więcej...
Szanowni Państwo.
PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO - BUDOWLANE BCJ Jest nam bardzo miło zaprezentować Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane "BCJ" Spółka Jawna w Tarnobrzegu. Początek działalność naszej firmy datuje się na 8 kwietnia 1991 roku. Kolejne lata to czas zdobywania doświadczeń i ugruntowania swojej pozycji na rynku. W tym okresie Przedsiębiorstwo zdobywało uznanie w oczach Inwestorów, jako firma rzetelna i zawsze stawiająca na wysoką jakość usług.
Działalność PIB "BCJ" prowadzona jest w dwóch zasadniczych kierunkach: realizacja robót budowlano-montażowych oraz projektowanie.

W zakresie robót budowlano-montażowych jesteśmy wykonawcami instalacji sanitarnych w budownictwie ogólnym, obiektów sportowych (hale sportowe, sale gimnastyczne, baseny, stadiony, boiska sportowe) i przemysłowych oraz budowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, gazowych i przemysłowych.

W szczególności wykonujemy:

 • Kompleksowo obiekty krytych pływalni, hal sportowych, sal gimnastycznych, stadionów i boisk sportowych,
 • Infrastrukturę towarzyszącą obiektom sportowym (korty tenisowe, lodowiska, boiska wielofunkcyjne, trybuny, bieżnie).
 • Wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, gazu, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji budownictwie ogólnym i przemysłowym,
 • Instalacje technologii uzdatniania wody (basenowej, przemysłowej, wody pitnej),
 • Sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazociągi niskiego i średniego ciśnienia oraz ciepłociągi ( w systemie rur preizolowanych),
 • Instalacje solarne i pomp ciepłam,
 • Kotłownie i wymiennikownie,
 • Roboty ogólnobudowlane.

Drugi kierunek to usługi projektowe.
W projektowaniu specjalizujemy się w kompleksowych projektach obiektów sportowych (hale sportowe, sale gimnastyczne, baseny, stadiony, boiska sportowe), hal przemysłowych, obiektów użyteczności publicznej. Jesteśmy również projektantami sieci kanalizacyjnych (sanitarnych i deszczowych), wodociągowych, gazowych, ciepłowniczych i przemysłowych. Nasi projektanci to specjaliści od nowoczesnych technologii uzyskiwania ciepła ze źródeł odnawialnych (solary, pompy ciepła) oraz tradycyjnych systemów grzewczych opartych na najnowszych osiągnięciach techniki (wymiennikownie ciepła, kotłownie). Nie obce są nam również najnowocześniejsze rozwiązania z dziedziny uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i składowania odpadów komunalnych.

Zakres projektowania obejmuje:

 • Projekty budowlane i wykonawcze obiektów kubaturowych - kryte pływalnie, hale sportowe, sale gimnastyczne, stadiony, boiska sportowe, hale przemysłowe, budynki jedno i wielorodzinne,
 • Projekty instalacji wewnętrznych wody zimnej i ciepłej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz gazu,
 • Projekty kotłowni, węzłów centralnego ogrzewania (wymiennikownie)
 • Projekty instalacji solarnych i pomp ciepła,
 • Projekty technologii basenowej,
 • Projekty składowisk odpadów komunalnych,
 • Projekty sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych i przemysłowych.

W celu zapewnienia wysokiej jakości oferowanych przez nas usług kadra inżynieryjno-techniczna i produkcyjna posiada wysokie kwalifikacje oraz niezbędne uprawnienia do realizacji powierzanych nam zadań. Na potwierdzenie tego nasze Przedsiębiorstwo od 2004 roku posiada certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000.
Nasza praca znalazła również uznanie wielu komisji konkursowych przyznając nam prestiżowe nagrody, w tym Statuetkę "Budowniczy Polskiego Sportu" oraz wyróżnienie w konkursie "Firma na Medal".