Adres do korespondencji:
ul. Piekarska 12
39-400 Tarnobrzeg
  tel. (0-15) 822-74-35
  fax (0-15) 822-74-35 wew. 0
  e-mail: bcj@bcj.pl

PRACOWNIA PROJEKTOWA
  tel. (0-15) 822-50-29
  fax (0-15) 822-50-29
  e-mail: pracownia@bcj.pl


więcej...
Wykonujemy:

  • obiekty krytych pływalni, hal sportowych i innych obiektów sportowych
  • wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, gazu, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budownictwie ogólnym i przemysłowym,
  • instalacje technologii uzdatniania wody,
  • sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazociągi niskiego i średniego ciśnienia oraz ciepłociągi
  • instalacje solarne,
  • instalacje przemysłowe ,
  • kotłownie i wymiennikownie,
  • roboty ogólnobudowlane.