Adres do korespondencji:
ul. Piekarska 12
39-400 Tarnobrzeg
  tel. (0-15) 822-74-35
  fax (0-15) 822-74-35 wew. 0
  e-mail: bcj@bcj.pl

PRACOWNIA PROJEKTOWA
  tel. (0-15) 822-50-29
  fax (0-15) 822-50-29
  e-mail: pracownia@bcj.pl


więcej...Większe z wykonanych i zrealizowanych projektów powstałych w biurze projektowym BCJ.

:: OBIEKTY BASENOWE ::

 • 2012 Hrubieszów Kompleks sportowo - rekreacyjny składający się z pływalni złożonej z dwóch niecek - pierwszej sportowej o wymiarach 25x12,5m oraz drugiej niecki rekreacyjnej o powierzchni lusta wody 84m2. W skład obiektu wchodzi także zjeżdzalnia, siłownia, sauna, kawiarnia oraz zewnętrzne boiska wielofuncyjne.
 • 2011 Kompleks sportowo - rekreacyjny Jelonek w Parczewie
  Kompleks sportowo - rekreacyjny składający się z pływalni złożonej z dwóch niecek - pierwszej sportowej o wymiarach 25x12,5m oraz drugiej niecki rekreacyjnej o powierzchni lusta wody 84m2. W skład obiektu wchodzi także zjeżdzalnia, siłownia, sauna, kawiarnia oraz zewnętrzne boiska wielofuncyjne. • 2009 Remont i przebudowa obiektu CRR KRUS w Iwoniczu Zdroju - VI etap. Część 2. Remont basenu rehabilitacyjnego.
 • 2006 Projekt modernizacji i przebudowy krytej pływalni w Pińczowie przy ulicy Siedem Źródeł 7 wraz z instalacją płaskich kolektorów słonecznych o powierzchni 60m2.
 • 2005 Projekt budowlany krytej pływalni w Krośnie.
 • 2005 Projekt basenu sportowo-rekreacyjnego wraz z łącznikiem w istniejącym kompleksie szkolnym, przyłączami i instalacjami sanitarnymi w Leżajsku.
 • 2004 Projekt modernizacji krytej pływalni przy ulicy Hutniczej 15 w Stalowej Woli.
  ETAP I - modernizacja istniejących niecek basenowych, hali basenowej, pomieszczeń szatniowo-natryskowych, hallu wejściowego, budowa pomieszczeń dla ratowników, spikera i osób niepełnosprawnych, wyposażenie małej niecki w atrakcje basenowe.
  ETAP II - budowa nowej niecki żelbetowej o wym. 25 x 12,5 m i gł. 1,3 - 1,8m wraz z rozbudową hali basenowej dla potrzeb nowej niecki basenowej, budowa zewnętrznej zjeżdzalni oraz zabudowa tarasu z hydromasażem.
  ETAP III - Wyposażenie basenów odkrytych w atrakcje wodne typu, zjeżdzalnia, dysze strumieniowe, grzybek wodny, oraz modernizacja sanitariatów i infrastruktury zewnętrzej basenu odkrytego.
 • 2004 Projekt basenu sportowo - rekreacyjnego wraz z łącznikiem z istniejącym kompleksem szkolnym, kanalizacją sanitarną, deszczową, przyłączem gazu i wewnętrzną instalacją gazową w zapleczu szatniowo - sanitarnym, przyłączem energetycznym i wodociągowym i wewnętrzną instalacją elektryczną i wodociągową oraz parkingiem i zjazdem z drogi gminnej.
 • 2004 Projekt budowlany krytej pływalni w Głogowie Małopolskim.
 • 2003 Projekt budowlany krytego basenu w Morawicy.
 • 2001 Projekt budowlany krytej pływalni przy szkole oidstawowej nr 25 na osiedlu Baranówka w Rzeszowie.
 • 2001 Projekt remontu sali gimnastycznej szkoły podst. w Chmielowie.
 • 2001 Projekt budowlany krytej pływalni na osiedlu Nowe Miasto w Rzeszowie.
 • 2000 Projekt basenu pływackiego dla L.O. im. ks. Kwiatkowskiego w Bychawie.
 • 2000 Projekt basenu pływackiego szkoły podst. w Cmolasie.
 • 1999 Projekt modernizacji basenu sportowego OSiR w Tarnobrzegu.


PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO - BUDOWLANE BCJ

:: OBIEKTY KUBATUROWE i SPORTOWE ::

 • 2012 Projekt sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Czarnocinie, powiat kazimierski.
 • 2012 Projekt sali gimnastycznej przy gimnazjum w Cieszkowach, powiat kazimierski.
 • 2010 Projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych w budynku noclegowni dla bezdomnych, przy ulicy Zwierzynieckiej w Tarnobrzegu.
 • 2010 Projekt Instalacji sanitarnych dla dwudziałowego przedszkola w Tarnobrzegu ul. Matejki.
 • 2009 Kompleksowy projekt adaptacji budynku byłej pompowni wysokiego tłoczenia na laboratorium badania wody pitnej. Projekt składał się z opracowań konstrucji i architektury, instalacji sanitarnych (wentylacja mechaniczna z ogrzewaniem powietrznym, instalacja wod-kan, instalacja chłodu, gazu i kotłownia gazowa) i elektrycznej.


 • 2009 Projekt budowlano - wykonawczy budynku biurowego z zagospodarowaniem terenu dla ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza.
 • 2006 Projekt przebudowy stadionu sportowego w Sandomierzu przy ul. Koseły. Zakres prac obejmował technologię obiektu sportowego w skład którego wchodzą trybuny wraz zapleczem sanitarnym, boiska, korty tenisowe, bieżnia i urządzenia sportowe, ogrodzenie, a także kotłownia, węzeł cieplny oraz przyłącza sanitarne. Powierzchnia trybun 1648.6m2, powierzchnia użytkowa 1566.43m2, kubatura trybun 4395m3.
 • 2007 Projekt budowlany pełnobranżowy Domu Parafialnego Parafii Rzymsko-Katolickiej na oś. Sobów w Tarnobrzegu.
 • 2005 Projekt budowy hali sportowej w Chocianowie k. Polkowic.
 • 2004 Projekt budowy sali gimnastycznej z łącznikiem przy szkole podst. w Jadachach.
 • 2003 Projekt infrastruktury towarzyszącej krytej pływalni w Głogowie Mołopolskim.
 • 2003 Projekt budowy hali widowiskowo-sportowej i basenu krytego przy szkole podst. nr 1 w Bełżycach.
 • 2001 Projekt budowy sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr4 w Nisku Podwolinie.


:: INSTALACJE I OBIEKTY TECHNOLOGICZNE ::

 • 2010 Projekt budowlano -wykonawczy modernizacji wentylacji mechanicznej krytej pływalni przy ul. Cegielnianej 24 w Biłgoraju.
 • 2010 Projekt modernizacji instalacji ściekowej zabudowy przemysłowej Kopalni Siarki "Jeziórko" o łącznej przepustowości 240m3/mc.
 • 2010 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego wód deszczowych z kanalizacją deszczową i drogą dojazdową z drogi wojewódzkiej nr 723 ul. Warszawska oraz z os. Papieskiego w Tarnobrzegu.
 • 2008 Opracowanie projektu technicznego wykonawczego instalacji elektrycznej obiektu "Parking Hall" Fabryki Gumy do Żucia Cadbury w Skarbimierzu.
 • 2008 Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania p.n. "Budowa zbiorników małej retencji na bazie istniejących stawów zlewni rzeki Karasiówki" w miejscowości Rzeczyca Księża Gm. Trzydnik Duży.
 • 2005 Projekt zamiany kotłowni węglowej na gazową w obiekcie Zespołu Szkół w miejscowości Stale.
 • 2005 Projekt instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Nr 2 w Nowej Dębie.
 • 2005 Projekt instalacji sanitarnych (wewn. inst. c.o. i c.w., wod-kan, wraz z przyłączami oraz technologii basenowej i wentylacji) i elektrycznej dla obiektu krytej pływalni w Wysokim Mazowieckim.
 • 2002-2004 Projekty kotłowni gazowych oraz instalacji wewnętrznych w obiektach: kryta pływalnia w Leżajsku, kryta pływalnia w Sieniawie, hala widowiskowa i kryta pływalnia w Bełżycach, ZS w Stalach, ZUS w Tarnobrzegu, hala produkcyjna konstrukcji stalowych w Tarnobrzegu.
 • 2003 Projekt instalacji sanitarnych dla sali gimnastycznej przy szkole podst. nr 7 na OŚ. Mokrzyszów w Tarnobrzegu.
 • 2003 Projekt pompowni wód deszczowych o wydajności 2000l/s przy ul. Ogrodowej w Stalowej Woli
 • 2002 Projekt basenu pływackiego na OŚ. Baranówka w Rzeszowie.
 • 2000 Projekt adaptacji kotłowni węglowej na gazową i instalacji C.O. w budynku sekcja Zasilania Elektroenergetycznego, Strażów.
 • 1999 Projekt przebudowy kotłowni węglowej na gazową wraz z przyłączem gazowym dla szkoły podst. w Ostrowach Tuszowskich.
 • 1998 Projekt regulacji instalacji c.o. oraz inwentaryzację dla budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej "Siarkowiec" w Tarnobrzegu.
 • 1998 Projekt stacji uzdatniania wody basenowej, instalacji sanitarnych i elektrycznych dla basenu w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy.
 • 1998 Projekt modernizacji krytej pływalni w zakresie technologii uzdatniania wody basenowej, wentylacji i klimatyzacji, inst. elektrycznej, c.o. oraz budowy brodzika w Tarnobrzegu.
 • 1995 Projekt modernizacji technologii uzdatniania wody basenowej dla kompleksu trzech basenów, w tym odkrytego o 1500m³ , i dwóch krytych 25x12,5, 12,5x6m w Stalowej Woli.


:: OBIEKTY i LINIOWE ::

 • 2010 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę indywidualnych przyłączy kanalizacyjnych w Stanach i Bojanowie o łącznej ilości 250szt.
 • 2009 Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta Otwock. Projekt obejmował 20km sieci oraz ok. 600szt. przyłączy wodociągowych.
 • 2008 Projekty budowlano - wykonawcze sieci wodociągowych PVC/PE dn 50-225mm wraz z przyłączami przydomowymi dla osiedli Barce, Warchoły, Grądy, Podwolina w Nisku oraz Wsi Wolina i Racławice. Łączna długość projektowanej sieci wodociągowej wyniosła ok. 65km.
 • 2008 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej dla zadania inwestycyjnego "Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 871 przegiegającej przez Miasto Tarnobrzeg".
 • 2008 Projekt budowlano - wykonawczy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Zasanie w Stalowej Woli.
 • 2008 Projekt budowlano - wykonawczy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bojanów i Stany. Projekt obejmował 41.54km sieci kanalizacji grawitacyjnej, 13.91km sieci kanalizacji ciśnieniowej, 40kpl. pompowni ścieków, 752 szt. przyłączy kanalizacyjnych.
 • 2007 Projekt budowlano - wykonawczy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Krawce, Sulechów, Nowy Sulechów. Projekt obejmował 9.99km sieci kanalizacji grawitacyjnej, 8.72km sieci kanalizacji ciśnieniowej, 15kpl. pompowni ścieków, 202 szt. przyłączy kanalizacyjnych.
 • 2007 Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla wsi Parszów.
 • 2007 Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami przydomowymi dla osiedli Warchoły, Barce, Wolina, Grądy Podwolina w Nisku oraz wsi Racławice.
 • 2006 Projekt budowlany modernizacji wodociągu w osiedlu Nagnajów oraz kanalizacji ciśnieniowej i wodociągu łączącego oś. Nagnajów z Tarnobrzegiem.
 • 2007 Projekty budowlano - wykonawcze kanalizacji sanitarnej, burzowej i sieci wodociągowej dla osiedli mieszkaniowych: Bieleckie Młyny. Podsukowie, Orla Góra, Przy Obwodzie w Morawicy.
 • 2006 Projekt budowlano - wykonawczy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wydrza. Projekt obejmował 19.67km sieci kanalizacji grawitacyjnej, 5.27km sieci kanalizacji ciśnieniowej, 11kpl. pompowni ścieków, 307 szt. przyłączy kanalizacyjnych.
 • 2005 Projekt kanalizacji sanitarnej i burzowej wraz z przyłączami na OŚ. Nadole w Tarnobrzegu.
 • 2005 Projekty remontów lewego i prawego wału przeciw powodziowego rzeki Wisła w Sandomierzu.
 • 2005 Projekt budowlano - wykonawczy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stale Siedlisko. Projekt obejmował 6.34km sieci kanalizacji grawitacyjnej, 3.48km sieci kanalizacji ciśnieniowej, 5kpl. pompowni ścieków, 106 szt. przyłączy kanalizacyjnych.
 • 2004 Projekt budowlano - wykonawczy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stale. Projekt obejmował 14.63km sieci kanalizacji grawitacyjnej, 15.02km sieci kanalizacji ciśnieniowej, 12kpl. pompowni ścieków, 434 szt. przyłączy kanalizacyjnych.
 • 2003 Projekt kanalizacji deszczowej modernizowanej drogi wojewódzkiej nr 723 - ul Warszawska w Tarnobrzegu.
 • 2003 Projekt odwodnienia modernizowanej drogi wojewódzkiej nr 871 ul Sienkiewicza w Tarnobrzegu.
 • 2003 Projekt kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno - ciśnieniowej o łącznej długości 39 409m wraz z przepompowniami i przykanalikami dla miejscowości Łabędziów, Nida, Kuby Młyny, Radomice.
 • 2003 Projekt kanalizacji sanitarnej III - etap w Grębowie.
 • 2002 Projekt kanalizacji sanitarnej i burzowej wraz z przyłączami na OŚ. Dzików w Tarnobrzegu.
 • 2002 Projekt kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej, w lewobrzeżnej Cz. Sandomierza.
 • 1998 Projekt kolektora deszczowego - centralnego, zachodniego przepompowni wód deszczowych, modernizacji rowu otwartego do rzeki San w Stalowej Woli.
 • 1998 Projekty kanalizacji deszczowej na ulicach:, Mickiewicza w Sandomierzu, Energetyków w Stalowej Woli.
 • 1998 Projekt sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla Oś. Zakrzów w Tarnobrzegu.


:: INNE ::

 • 2010 Opracowanie projektu organizacji ruchu na czasowe zajęcie pasa drogowego ul. Krakowska w Sandomierzu DK79.
 • 2010 Wykonanie programy funkcjonalno-użytkowego na potrzeby modernizacji instalacji uzdatniania wody basenowej na krytej pływalni przy ul. Ceglanej 24 w Biłgoraju.
 • 2009 Świadectwo energetyczne dla obiektów modernizowanego stadionu sportowego w Sandomierzu przy ul. Koseły (trybuna z zapleczem, budynek administracyjno-szatniowy, budynek WC).
 • 2009 Świadectwo energetyczne dla budynku biurowego Urzędu Miasta Sandomierz przy ulicy Żydowskiej.
 • 2008 Projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn.: "Ogrodzenie terenu szkolnego w Morawicy".
 • 2004 Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę składowiska odpadów komunalnych w m. Adamki, gm. Radzyń Podlaski.