Adres do korespondencji:
ul. Piekarska 12
39-400 Tarnobrzeg
  tel. (0-15) 822-74-35
  fax (0-15) 822-74-35 wew. 0
  e-mail: bcj@bcj.pl

PRACOWNIA PROJEKTOWA
  tel. (0-15) 822-50-29
  fax (0-15) 822-50-29
  e-mail: pracownia@bcj.pl


więcej...

:: ZA WSPARCIE AKCJI CHARYTATYWNYCH :::: ZA WSPARCIE SPORTU I TURYSTYKI ::


:: ZA WSPARCIE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ::