PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-BUDOWLANE BCJ - Kontakt

 
PRZEDSIĘBIORSTWO
INSTALACYJNO - BUDOWLANE "BCJ"
Adam Błyskal Józef Cygan - Spółka Jawna
39 - 400 Tarnobrzeg, ul. Piekarska 12ADRES DO KORESPONDENCJI:
ul. Piekarska 12, 39-400 Tarnobrzeg
      tel. (0-15) 822-74-35
      fax (0-15) 822-74-35 wewn. 0
      e-mail: bcj@bcj.pl

NIP 867 000 45 47
REGON P-83 000 19 13
KRS 0000095944

Konta bankowe:
BS Zaleszany 97 9439 0007 2001 0007 1664 0001
Alior Bank S.A. 42 2490 0005 0000 4530 3553 0785
Raiffeisen Bank Polska S.A. 03 1750 1341 0000 0000 1044 0696

SEKRETARIAT
      tel. (0-15) 822-74-35 wewn. 1
      fax (0-15) 822-74-35 wewn. 0

KSIĘGOWOŚĆ
      tel. (0-15) 822-74-35 wewn. 2
      fax (0-15) 822-74-35 wewn. 0
      e-mail: ksiegowosc@bcj.pl

OFERTOWANIE
      tel. (0-15) 822-74-35 wewn. 3
      fax (0-15) 822-74-35 wewn. 0
      e-mail: ofertowanie@bcj.pl

PRACOWNIA PROJEKTOWA
      tel. (0-15) 822-50-29
      tel. (0-15) 822-74-35 wewn. 5
      fax (0-15) 822-50-29
      fax (0-15) 822-74-35 wewn. 0
      e-mail: pracownia@bcj.pl