PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-BUDOWLANE BCJ - Kontakt

 
PRZEDSIĘBIORSTWO
INSTALACYJNO - BUDOWLANE "BCJ"
Adam Błyskal Józef Cygan Jacek Janiec - Spółka Jawna
39 - 400 Tarnobrzeg, ul. Piekarska 12ADRES DO KORESPONDENCJI:
ul. Piekarska 12, 39-400 Tarnobrzeg
      tel. (0-15) 822-74-35
      fax (0-15) 822-74-35 wewn. 0
      e-mail: bcj@bcj.pl

NIP 867 000 45 47
REGON P-83 000 19 13
KRS 0000095944

Konta bankowe:
BPH O/TARNOBRZEG 87 1060 0076 0000 4025 0000 1572
Raiffeisen Bank Polska S.A. 03 1750 1341 0000 0000 1044 0696

SEKRETARIAT
      tel. (0-15) 822-74-35 wewn. 1
      fax (0-15) 822-74-35 wewn. 0

KSIĘGOWOŚĆ
      tel. (0-15) 822-74-35 wewn. 2
      fax (0-15) 822-74-35 wewn. 0
      e-mail: ksiegowosc@bcj.pl

OFERTOWANIE
      tel. (0-15) 822-74-35 wewn. 3
      fax (0-15) 822-74-35 wewn. 0
      e-mail: ofertowanie@bcj.pl

PRACOWNIA PROJEKTOWA
      tel. (0-15) 822-50-29
      tel. (0-15) 822-74-35 wewn. 5
      fax (0-15) 822-50-29
      fax (0-15) 822-74-35 wewn. 0
      e-mail: pracownia@bcj.pl