PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO - BUDOWLANE BCJ
 
Adres do korespondencji:
ul. Piekarska 12
39-400 Tarnobrzeg
  tel. (0-15) 822-74-35
  fax (0-15) 822-74-35 wew. 0
  e-mail: bcj@bcj.pl

PRACOWNIA PROJEKTOWA
  tel. (0-15) 822-50-29
  fax (0-15) 822-50-29
  e-mail: pracownia@bcj.pl


więcej...Jako biuro projektowe PIB "BCJ" posiadamy bogate doświadczenie i świadczymy usługi w zakresie opracowywania dokumentacji projektowej wielobranżowej z zakresu budownictwa ogólnego i przemysłowego, prowadzimy nadzorów inwestorskich i autorski.

Dbając o jakość przyszłych inwestycji, podczas projektowania korzystamy ze sprawdzonych oraz najnowszych rozwiązań technologicznych. Coraz częściej korzystamy z proekologicznych rozwiązań źródeł energii w budownictwie z wykorzystaniem kolektorów słonecznych, pomp ciepła czy kotłów na biomasę. Połączenie doświadczenia, młodości i nowoczesnych technik komputerowych projektowania, zapewnia profesjonalne i terminowe wykonywanie projektów, mając na uwadze wysokie wymagania stawiane przez rynek i zadowolenie naszych Klientów.

Opracowujemy projekty wielobranżowe dla następujących typów obiektów:

 • obiekty basenowe - pływalnie kryte, kąpieliska otwarte,
 • obiekty sportowe - stadiony, boiska sportowe, korty, bieżnie,
 • obiekty kubaturowe - sale gimnastyczne, hale sportowe, budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe,
 • obiekty liniowe - sieci wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłociągi, gazociągi,
 • obiekty technologiczne - kotłownie, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, linie segregacji odpadów, składowiska odpadów komunalnych,
 • obiekty hydrotechniczne - zbiorniki retencyjne, regulacja cieków wodnych,
 • obiekty drogowe - drogi, wiadukty, mosty, parkingi.

Opracowujemy projekty instalacji opartych na odnawialnych źródłach energii:

 • projekty instalacji kolektorów słonecznych płaskich i próżniowych do przygotowania c.w.u. i wspomagania c.o.,
 • wymiarowanie gruntowych wymienników ciepła na potrzeby wentylacji mechanicznej i pomp ciepła,

Opracowujemy projekty następujących instalacji:

 • projekty instalacji centralnego ogrzewania,
 • projekty instalacji wody zimnej, ciepłej,
 • projekty instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej, technologicznej,
 • projekty instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
 • projekty instalacji gazowej,
 • projekty instalacji technologii uzdatniania wody (basenowe, przemysłowe, wody pitnej).
 • projekty technologii kotłowni, węzłów cieplnych,
 • projekty instalacji gazów technicznych.

Opracowujemy projekty sieci oraz przyłączy do budynków:

 • projekty sieci i przyłączy wodociągowych,
 • projekty sieci i przyłączy kanalizacyjnych,
 • projekty sieci i przyłączy gazowych,
 • projekty sieci i przyłączy ciepłowniczych,
 • projekty sieci i instalacji elektrycznych, monitoringu wizyjnego, teletechnicznych, instalacji niskoprądowych.